Tahimik na Pagbuo ng ating kalmado sa pamamagitan ng bagyo

Ang Tunay na Bayani ng Oman

Gusto naming i-highlight ang higit pang mga bayani!

Kung ikaw man o sa isang kakilala mo, sabihin sa amin!

Form ng Kwento

Maaari ka ring magpadala sa amin ng mga larawan sa admin@lovelypeople-usa.com